Ouderbegeleiding

Als ouder(s) speel je een belangrijke rol bij het opgroeien van je kind.
Zeker wanneer je kind hoog sensitief is.

Het opvoeden van een hoog sensitief kind is niet altijd makkelijk. Wanneer je niet bekend bent met hoog sensitiviteit kan het lastig zijn te begrijpen wat er in je kind omgaat. Dan is het fijn als iemand met je meedenkt. Doel van de ouderbegeleiding is dat je als ouder(s) praktische handvatten hebt voor de dagelijkse omgang met je kind en de kwaliteiten van je kind (weer) herkent.

Soms kan een gesprek voldoende zijn en soms komen we tot overeenstemming dat meer gesprekken nodig zijn. De gesprekken kunnen eventueel bij je/jullie thuis plaatsvinden. Ouderbegeleiding is ook mogelijk zonder dat je kind extra begeleiding krijgt.

Voor een hoog sensitief kind kan school meer obstakels opleveren dan voor andere kinderen. School is de plek waar je kind een groot deel van zijn/haar tijd doorbrengt. Mocht het in het belang van je kind wenselijk zijn dat er een gezamenlijk gesprek op school plaatsvindt dan is dat mogelijk. Doel hiervan is om samen te zoeken naar datgene wat je kind nodig heeft om te kunnen leren, binnen de mogelijkheden die er zijn.

“Gedrag van kinderen is verrassend vaak

terug te voeren op de inrichting van de omgeving”

“Gedrag van kinderen is verrassend vaak terug te voeren op de inrichting van de omgeving”