Kinderen & Jongeren

Als HSP coach ondersteun ik hoog sensitieve  kinderen, jongeren en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden. 

 

Soms is niet duidelijk of een kind hoog sensitief is, maar merk je als ouder dat je kind sterker dan anderen reageert op prikkels uit zijn/haar omgeving en daar last van ervaart.

Als ouder zoek je naar manieren om je kind zo “zorgeloos” mogelijk te laten opgroeien. Soms is het fijn als iemand meekijkt en advies kan geven.

Mijn doel als HSP coach is om samen te zoeken naar mogelijkheden die zijn/ haar kwaliteiten versterken. Ik besteed aandacht aan de manier waarop ze leren; wat prikkels kunnen doen en hoe ze zichzelf kunnen beschermen voor alles wat binnenkomt.

Mijn uitgangspunt is om zo praktisch mogelijk te werken aan de hand van verschillende creatieve werkvormen, omdat ik van mening ben dat ervaren meer oplevert dan alleen maar gesprekken voeren.

Ik bied individuele begeleiding en cursussen (individueel of in kleine groepjes). Afhankelijk van de hulpvraag bespreken we vooraf (tijdens een intakegesprek) welk aanbod het beste aan zal sluiten en hoeveel sessies er nodig zijn.

Graag hoor ik of er gebeurtenissen zijn in het leven van je kind die een grote indruk hebben gemaakt en mogelijk van invloed kunnen zijn op het functioneren (te denken valt aan bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, gezondheid, veranderingen binnen het gezin, of directe omgeving, of andere bijzondere momenten). Je kind kan daar mogelijk sterker op reageren dan andere kinderen. Ik vind het belangrijk dit mee te nemen in de begeleiding. HSP coach hsp coach

hsp coach

 

hsp coach

 

 

hsp coach